"Radosť, či spomienka.
Fotky môžu potešiť i vyvolať z pamäti spomienky, na ktoré by sme inak bezpečne zabudli."